Brief regering : Hoofdlijnen constitutionele toetsing

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    H.G.J. Bruins Slot, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Mede ondertekenaar
    F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

35925-VII-43 Motie van het lid Simons over onderzoek naar de instelling van een constitutioneel hof

Indiener S.H. Simons, Tweede Kamerlid

Motie

28362-47 Motie van het lid Kuik c.s. over de uitwerking van grondwettelijke toetsing ter hand nemen

Indiener A. Kuik, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Begroting Binnenlandse Zaken (VII) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 20:35

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:35

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Constitutionele toetsing (tot nader order uitgesteld)

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:00

Constitutionele toetsing

Commissiedebat
Tijd activiteit: 19:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:14