Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie (gewijzigd/nader)

35925-IV-57 Gewijzigde motie van de leden Van den Berg en Kuiken over de gelden op basis van de Caribisch Nederland Envelop vormgeven als integraal plan onder regie van BZK (t.v.v. 35925-IV-45)

Indiener J.A.M.J. van den Berg, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

35925-IV-55 Gewijzigde motie van het lid Wuite c.s. over het proces van herstel van democratie op Sint-Eustatius versnellen (t.v.v. 35925-IV-43)

Indiener J. Wuite, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

35925-IV-58 Gewijzigde motie van de leden Van den Berg en Kuiken over de vrije uitkering vanaf begrotingsjaar 2022 op niveau brengen (t.v.v. 35925-IV-46)

Indiener J.A.M.J. van den Berg, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

35925-IV-56 Gewijzigde motie van het lid Wuite c.s. over mogelijkheden onderzoeken voor een renteloze lening voor betaalbare woningen (t.v.v. 35925-IV-44)

Indiener J. Wuite, Tweede Kamerlid

Motie

35925-IV-47 Motie van de leden Kamminga en Wuite over de bijdrage van verduurzaming aan lagere kosten voor nutsvoorzieningen en aan werkgelegenheid

Indiener R.J. Kamminga, Tweede Kamerlid

Motie

35925-IV-53 Motie van het lid Ceder c.s. over een beter inzicht en beleid op de eilanden ten aanzien van armoedeproblematiek

Indiener D.G.M. Ceder, Tweede Kamerlid

Motie

35925-IV-14 Motie van het lid Wuite c.s. over de gevolgen van het bestrijden van klimaatverandering onderwerp van gesprek maken tijdens het premiersoverleg

Indiener J. Wuite, Tweede Kamerlid

Motie

35925-IV-11 Motie van de leden Aukje de Vries en Van den Berg over het financieel beheer op Bonaire en Sint-Eustatius op orde brengen

Indiener A. (Aukje) de Vries, Tweede Kamerlid

Motie

35830-IV-8 Motie van de leden Van den Berg en Ceder over een sterkere coördinerende rol voor de bewindspersoon belast met Koninkrijksrelaties

Indiener J.A.M.J. van den Berg, Tweede Kamerlid

Motie

35420-338 Motie van de leden Ceder en Kuiken over spoediger herstel van voorzieningen op Sint-Eustatius

Indiener D.G.M. Ceder, Tweede Kamerlid

Motie

35099-(R2114)-23 Motie van het lid Van Raak c.s. over een nadere invulling van de verantwoordelijkheden van de landen afzonderlijk en het Koninkrijk als geheel

Indiener A.A.G.M. van Raak, Tweede Kamerlid

Motie

35000-IV-19 Motie van de leden Van Raak en Bosman over viering van de First Salute

Indiener A.A.G.M. van Raak, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Begroting Koninkrijksrelaties (35000-IV) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 20:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:10

Rijkswet Koninkrijksgeschillen (35099-R2114) (re- en dupliek)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 14:15

Tweeminutendebat Koninkrijksrelaties (CD d.d. 26/05)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:15

Jaarverslag en slotwet 2020

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Begroting Koninkrijksrelaties (IV) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 16:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:10

Tweeminutendebat BES (CD d.d. 23/03)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:45

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:15

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:00

Sociaal domein & Bestuursakkoorden BES

Commissiedebat
Tijd activiteit: 18:00

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:35