Brief regering : Versnelling investeringsprojecten F-35 en MQ-9

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    C.A. van der Maat, staatssecretaris van Defensie

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Lijst van vragen

Lijst van vragen over de versnelling investeringsprojecten F-35 en MQ-9 (Kamerstuk 26488-468)

Indiener R. de Roon, voorzitter van de vaste commissie voor Defensie

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan bewindspersoon - aanbieding feitelijke vragen versnelling investeringsprojecten f-35

Indiener T.N.J. de Lange, griffier

Motie

35925-X-70 Motie van het lid Valstar c.s. over pilots voor het versneld overgaan tot aanschaf van materieel

Indiener P.J. Valstar, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Tweeminutendebat Hoofdlijnen Defensiebeleid (CD d.d. 17/03)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 19:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Extra procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:45

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Versnelling investeringsprojecten F-35 en MQ-9

Inbreng feitelijke vragen
Tijd activiteit: 12:00

Versnelde aanschaf Defensiematerieel

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 14:00

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:45