Brief regering : Aanpak arbeidsmarktkrapte

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Mede ondertekenaar
  C.J. Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen
 • Mede ondertekenaar
  R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Mede ondertekenaar
  C. Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport
 • Mede ondertekenaar
  M.A.M. Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat
 • Mede ondertekenaar
  A.D. Wiersma, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

29544-1102 Motie van het lid Léon de Jong over werken laten lonen en inkomensbelemmeringen wegnemen

Indiener L.W.E. (Léon) de Jong, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

34352-250 Gewijzigde motie van het lid De Kort over in gesprek gaan met partijen in de arbeidsmarktregio’s om langdurig bijstandsgerechtigden naar werk te begeleiden (t.v.v. 34352-244)

Indiener A.H.J. de Kort, Tweede Kamerlid

Motie

35925-XV-96 Motie van het lid Nijboer over een nationaal actieplan om mensen aan duurzaam en fatsoenlijk betaald werk te helpen

Indiener H. Nijboer, Tweede Kamerlid

Motie

35925-XV-105 Motie van het lid Van Beukering-Huijbregts over voor 1 juli duidelijkheid over de mogelijkheid om voltijdsbonussen in cao's op te nemen

Indiener M.J.T.G. van Beukering-Huijbregts, Tweede Kamerlid

Motie

35788-128 Motie van de leden Paternotte en Pieter Heerma over een aanpak tegen arbeidsmarkttekorten voor de sectoren wonen, zorg, onderwijs, klimaat, (internationale) veiligheid en kinderopvang

Indiener J.M. Paternotte, Tweede Kamerlid

Motie

35925-XV-42 Motie van de leden Tielen en Palland over het inzichtelijk maken van de verschillen in de wig voor verschillende inkomensgroepen en contractvormen

Indiener J.Z.C.M. Tielen, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid (35925-XV) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Debat over de regeringsverklaring (voortzetting)

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 10:15

Tweeminutendebat Hoofdlijnendebat Sociale Zaken en Werkgelegenheid (CD d.d. 17/02)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:15

Tweeminutendebat Arbeidsmarktbeleid (CD d.d. 13/04)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 19:05

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Debat over de krapte op de arbeidsmarkt

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 14:15

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:05