Brief regering : Voortgang van de uitvoering van de motie van het lid Valstar c.s. over pilots voor het versneld overgaan tot aanschaf van materieel (Kamerstuk 35925-X-70)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    C.A. van der Maat, staatssecretaris van Defensie