Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Lijst van vragen

Lijst van vragen over moties en toezeggingen op het gebied van gewasbescherming (Kamerstuk 27858-569)

Indiener J.L. Geurts, voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Motie

35925-XIV-135 Motie van de leden Tjeerd de Groot en Boswijk over een onafhankelijke registratie van het gebruik van gewasbescherming

Indiener T.C. (Tjeerd) de Groot, Tweede Kamerlid

Motie

35925-XIV-75 Motie van het lid Bisschop over meerjarige cofinanciering van praktijkproeven

Indiener R. Bisschop, Tweede Kamerlid

Motie

21501-32-1327 Motie van de leden Wassenberg en Vestering over bij lopende en komende vergelijkende beoordelingen van toelating van landbouwgif niet-chemische alternatieven nadrukkelijk meenemen

Indiener F.P. Wassenberg, Tweede Kamerlid

Motie

27858-549 Motie van het lid Boswijk c.s. over een plan van aanpak om de criminele handel in illegale gewasbeschermingsmiddelen aan banden te leggen

Indiener D.G. Boswijk, Tweede Kamerlid

Motie

27858-544 Motie van het lid Bromet c.s. over het gebruik van glyfosaat stoppen op rijksgronden die in eigen beheer zijn

Indiener L. Bromet, Tweede Kamerlid

Motie

27858-538 Motie van het lid Tjeerd de Groot over het verhogen van het maximale areaal voor groene laagrisicogewasbeschermingsmiddelen

Indiener T.C. (Tjeerd) de Groot, Tweede Kamerlid

Motie

21501-32-1289 Motie van het lid Tjeerd de Groot over een kopgroep voor versnelde beoordeling van biologische gewasbeschermingsmiddelen

Indiener T.C. (Tjeerd) de Groot, Tweede Kamerlid

Motie

33835-184 Motie van het lid Bromet c.s. over een onderzoek naar illegaal gebruik van gewasbeschermingsmiddelen

Indiener L. Bromet, Tweede Kamerlid

Motie

35616-10 Motie van de leden Wassenberg en Graus over onderzoek naar residuen in krachtvoer, mest en bodem

Indiener F.P. Wassenberg, Tweede Kamerlid

Motie

35470-XIV-11 Motie van het lid De Groot over juridische expertise inwinnen over de mogelijkheden tot uitvoering van de motie over een verbod op glyfosaat

Indiener T.C. de Groot, Tweede Kamerlid

Motie

27858-463 Motie van het lid De Groot over een verbod op glyfosaat buiten geïntegreerde gewasbescherming

Indiener T.C. de Groot, Tweede Kamerlid

Motie

27858-426 Motie van het lid De Groot over verbieden van het gebruik van glyfosaathoudende middelen buiten geïntegreerde gewasbescherming

Indiener T.C. de Groot, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) (AO d.d. 2/2)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 11:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat Landbouw- en Visserijraad 22 februari 2021 (Kamerstuk 21 501-32, nrs. 1277 en 1279)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

VAO Gewasbeschermingsmiddelen (AO d.d. 02/11)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 15:45

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:15

EINDE VERGADERING: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

Stemmingen
Tijd activiteit: 00:00

Tweeminutendebat Informele Landbouw- en Visserijraad 13-15 juni 2021 (21 501-32, nr. 1306)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 19:45

Aanvang aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:37

Procedurevergadering LNV

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Moties en toezeggingen op het gebied van gewasbescherming

Inbreng feitelijke vragen
Tijd activiteit: 16:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Gewasbeschermingsmiddelen

Commissiedebat
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:50