Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de invulling van de afspraken in het coalitieakkoord ten aanzien van zon-PV (de zonnebrief) (Kamerstuk 32813, nr. 1046)

Indiener A.H. (Agnes) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Motie (gewijzigd/nader)

31239-359 Gewijzigde motie van de leden Van Haga en Ephraim over de cap voor hernieuwbare elektriciteit substantieel verhogen (t.v.v. 31239-346)

Indiener W.R. van Haga, Tweede Kamerlid

Motie

31239-350 Motie van het lid Bontenbal c.s. over het niet langer uitgaan van een maximaal subsidiabele energieproductie van 35 terrawattuur in 2030

Indiener H. Bontenbal, Tweede Kamerlid

Motie

32813-855 Motie van de leden Grinwis en Agnes Mulder over de 50% lokaal eigendom uit het Klimaatakkoord dichterbij brengen

Indiener P.A. Grinwis, Tweede Kamerlid

Motie

32813-845 Motie van het lid Van der Lee c.s. over onafhankelijk advies over duurzame energie op land na 2025

Indiener T.M.T. van der Lee, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

32813-734 Gewijzigde motie van het lid Leijten over zon op dak als norm (t.v.v. 32813-732)

Indiener R.M. Leijten, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat Klimaat en energie (CD d.d. 08/09)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 15:40

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat SDE ++ (CD d.d. 24/03)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 11:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering EZK

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:45

Zonnebrief

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 12:00

Elektriciteitsnet, energie-infrastructuur en RES

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:15