Brief regering : Toezegging gedaan tijdens het commissiedebat Discriminatie en Racisme van 24 februari 2022, over de voortgang van de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    H.G.J. Bruins Slot, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

30950-293 Motie van het lid Mutluer c.s. over risicoprofielen alleen instellen ter bescherming en ondersteuning van mensen

Indiener S. Mutluer, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

30950-237 Gewijzigde motie van het lid Belhaj c.s. over overheidsinstanties etniciteit niet laten gebruiken om fraude te bestrijden (t.v.v. 30950-228)

Indiener S. Belhaj, Tweede Kamerlid

Motie

35510-33 Motie van het lid Azarkan c.s. over een brede doorlichting op discriminatie en etnisch profileren

Indiener F. Azarkan, Tweede Kamerlid

Motie

30950-186 Motie van de leden Asscher en Pieter Heerma over een Staatscommissie Discriminatie en Racisme

Indiener L.F. Asscher, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Debat over institutioneel racisme in Nederland

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 15:30

Aansluitend: STEMMINGEN (over alle onderwerpen tot en met 1 juli)

Stemmingen
Tijd activiteit: 14:10

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat Discriminatie, racisme en mensenrechten (CD d.d. 24/02)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Discriminatie, racisme en mensenrechten

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:29