Brief regering : Inkleuring en stand van zaken invoeringstoets

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Aanvullende verzoeken inzake de invoeringstoets

Indiener F.C.G. Goorden, griffier

Brief commissie

Stand van zaken invoeringstoets

Indiener M.E. Haveman-Schüssel, griffier

Motie

35510-28 Motie van het lid Van der Staaij c.s. over versterken van de taak van het parlement om wet- en regelgeving te toetsen en evalueren

Indiener C.G. van der Staaij, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Vergadering commissie voor de Werkwijze

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 17:00