Brief regering : Beleidsreactie op het WODC onderzoek 'gescheiden plaatsen van broers en zussen na een uithuisplaatsing'

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming
  • Mede ondertekenaar
    M. van Ooijen, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan bewindspersoon - reactie vragen

Indiener A.M. Brood, griffier

Motie

35925-XVI-130 Motie van het lid Westerveld c.s. over het opstellen van richtlijnen voor de pleegvergoeding

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie

35570-XVI-29 Motie van de leden Van Gerven en Westerveld over niet-gescheiden uithuisplaatsing van broers en zussen wettelijk verankeren

Indiener H.P.J. van Gerven, Tweede Kamerlid

Motie

33836-27 Motie van het lid Van Nispen c.s. over ouders dwingen om zich aan omgangsregelingen te houden

Indiener M. van Nispen, Tweede Kamerlid

Activiteiten

EINDE VERGADERING: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

Stemmingen
Tijd activiteit: 02:15

VAO Personen- en familierecht (AO d.d. 16/5)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:35

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Personen- en familierecht

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:15

Procedures en brieven (hybride)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Aanvang middag vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:00