Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

35925-VIII-62 Motie van het lid Van Baarle over onderzoek naar stagediscriminatie in het hoger onderwijs

Indiener S.R.T. van Baarle, Tweede Kamerlid

Motie

35925-VIII-64 Motie van het lid Van Baarle over verspreiding van expertise binnen het onderwijs om onderadvisering tegen te gaan

Indiener S.R.T. van Baarle, Tweede Kamerlid

Motie

35671-20 Motie van het lid Peters over de consequenties van de concentratie van taken bij het CvTE

Indiener W.P.H.J. Peters, Tweede Kamerlid

Motie

35671-18 Motie van het lid Segers c.s. over handreikingen om de betrokkenheid van minder mondige ouders te versterken

Indiener G.J.M. Segers, Tweede Kamerlid

Motie

35671-19 Motie van de leden Peters en Paul over terugkoppeling van middelbare scholen aan basisscholen over de schooladviezen

Indiener W.P.H.J. Peters, Tweede Kamerlid

Motie

35570-VIII-242 Motie van het lid Van Baarle over onderadvisering bij leerlingen met een migratieachtergrond

Indiener S.R.T. van Baarle, Tweede Kamerlid

Motie

31289-451 Motie van het lid Beertema over praktijkonderwijs als instroomniveau expliciet opnemen in alle adviezen

Indiener H.J. Beertema, Tweede Kamerlid

Motie

35570-VIII-194 Motie van het lid Van den Hul c.s. over in beeld brengen van de groep leerlingen die is ondergeadviseerd

Indiener K.A.E. van den Hul, Tweede Kamerlid

Activiteiten

steunprogramma voor herstel en perspectief

Notaoverleg
Tijd activiteit: 10:00

VAO Mbo en praktijkonderwijs (AO d.d. 13/01)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 11:50

Einde vergadering: STEMMINGEN

Stemmingen
Tijd activiteit: 18:45

Onderwijs en corona Primair en voortgezet onderwijs

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:40

Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 16:01

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Normering eindtoetsen en referentieniveaus primair onderwijs

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 10:00

Procedurevergadering (hybride)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:45

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45