Brief regering : Advies 'Onvervangbaar en Onmisbaar' van de Commissie Collectie Nederland

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    G. Uslu, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

35984-9 Motie van het lid Kwint over een eerste recht op koop wanneer de koninklijke familie besluit werken te verkopen

Indiener J.P. Kwint, Tweede Kamerlid

Motie

35984-11 Motie van het lid Werner c.s. over het wettelijk verankeren van de doelstellingen en budgetten van het nationaal museaal aankoopfonds

Indiener L.M. Werner, Tweede Kamerlid

Motie

35984-12 Motie van het lid Westerveld over de afspraken rond de bescherming van cultuurgoederen in particulier bezit tegen het licht houden

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie

35570-VIII-108 Motie van het lid Paternotte c.s. over in kaart brengen welk deel van de kunstcollectie van de koninklijke familie privé-eigendom is

Indiener J.M. Paternotte, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Begroting OCW, onderdeel Cultuur

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 11:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Incidentele suppletoire begroting inzake verwerving kunstwerk

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 10:00

EINDE VERGADERING: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

Stemmingen
Tijd activiteit: 22:15

Procedurevergadering (hybride)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15