Brief regering : Informatieafspraken rond de behandelvoorbehouden inzake eigenmiddelenbesluit en richtlijn minimumniveau aan belastingheffing

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    S.A.M. Kaag, minister van Financiën
  • Mede ondertekenaar
    M.L.A. van Rij, staatssecretaris van Financiën

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan de minister en staatssecretaris van Financiën - Informatieafspraken in het kader van het parlementair behandelvoorbehoud bij de EU-voorstellen inzake eigenmiddelenbesluit en richtlijn minimumniveau aan belastingheffing

Indiener A.H.M. Weeber, griffier

Motie

35927-65 Motie van het lid Hammelburg over de Kamer informeren over noodzakelijke wetsaanpassingen naar aanleiding van een internationaal winstbelastingakkoord

Indiener A.R. Hammelburg, Tweede Kamerlid

Motie

35663-14 Motie van het lid Sjoerdsma c.s. over de OESO-afspraken voor een minimumbelastingtarief zo snel mogelijk omzetten in een EU-richtlijn

Indiener S.W. Sjoerdsma, Tweede Kamerlid

Motie

25087-277 Motie van de leden Van Weyenberg en Gündogan over een internationaal minimumwinstbelastingtarief afspreken in de OESO of EU

Indiener S.P.R.A. van Weyenberg, Tweede Kamerlid

Motie

25087-234 Motie van het lid Snels c.s. over een constructieve opstelling bij het uitwerken van OESO-voorstellen

Indiener B.A.W. Snels, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Belastingontwijking (AO d.d. 28/03)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 12:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

VAO Belastingontwijking (AO d.d. 11/02)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 17:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Debat over de Staat van de Europese Unie

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 15:11

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Eurogroep/Ecofinraad

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 17:00

Procedurevergadering Financiën (per videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 17:20

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:25