Brief regering : Uitstel toezending reactie op verzoek commissie over de huidige kosteneffectiviteit van het gordelroosvaccin op basis van nieuwe data en de daaruit volgende conclusies ten aanzien van de motie van het lid Van Otterloo c.s. over het gordelroosvaccin op korte termijn beschikbaar maken (Kamerstuk 25295-83)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M. van Ooijen, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Kosteneffectiviteit van het gordelroosvaccin

Indiener M.E. Esmeijer, griffier

Motie

25295-83 Motie van de leden Van Otterloo en Sazias over het gordelroosvaccin op korte termijn beschikbaar maken

Indiener G.J.P. van Otterloo, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Medische preventie/Infectieziekten (AO d.d. 6/2)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 14:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:55

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:04