Brief regering : Beleidsprioriteiten Staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M.L.A. van Rij, staatssecretaris van Financiën

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

28362-44 Motie van de leden Klaver en Ploumen over uitspreken dat de rechtspositie van burgers versterkt moet worden

Indiener J.F. Klaver, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Beleidsprioriteiten van de bewindspersonen van het Ministerie van Financiën

Commissiedebat
Tijd activiteit: 19:00

Procedurevergadering Financiën (per videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:04

Gecombineerde strategische procedurevergadering van de commissies Financiën en Rijksuitgaven

Strategische procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:00