Brief regering : Uitvoering van de motie van het lid Koekkoek c.s. over binnen twee maanden een schriftelijke reactie op de bevindingen uit het rapport van Amnesty International (Kamerstuk 35925-IV-22)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    R.W. Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

35925-IV-22 Motie van het lid Koekkoek c.s. over binnen twee maanden een schriftelijke reactie op de bevindingen uit het rapport van Amnesty International

Indiener M. Koekkoek, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

35300-IV-65 Gewijzigde motie van het lid Diertens c.s. over onderzoek naar de mogelijkheden om de rechtsbijstand op Cura├žao te versterken (t.v.v. 35300-IV-63)

Indiener A.E. Diertens, Tweede Kamerlid

Motie

35099-(R2114)-23 Motie van het lid Van Raak c.s. over een nadere invulling van de verantwoordelijkheden van de landen afzonderlijk en het Koninkrijk als geheel

Indiener A.A.G.M. van Raak, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Einde avondvergadering: Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 02:25

Rijkswet Koninkrijksgeschillen (35099-R2114) (re- en dupliek)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 14:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Begroting Koninkrijksrelaties (IV) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 16:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:10

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:05

Landspakketten en hervormingen CAS

Commissiedebat
Tijd activiteit: 09:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:10