Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een commissiedebat

29628-1073 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 17 februari 2022, over Politie

Indiener P.H. van Meenen, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Motie (gewijzigd/nader)

35925-VI-120 Nader gewijzigde motie van het lid Van der Plas over aandacht besteden aan het op de juiste sterkte brengen en houden van de politie op het platteland (t.v.v. 35925-VI-119)

Indiener C.A.M. van der Plas, Tweede Kamerlid

Motie

35925-VI-67 Motie van de leden Van der Werf en Bikker over een deel van incidenteel vrijgevallen middelen uit de motie-Hermans inzetten om de onderbezetting in de GGP te mitigeren

Indiener J.J. van der Werf, Tweede Kamerlid

Motie

35925-VI-94 Motie van het lid Bisschop c.s. over de voortzetting van de taskforce "Onze hulpverleners veilig" waarborgen

Indiener R. Bisschop, Tweede Kamerlid

Motie

35925-13 Motie van het lid Hermans over een aantal voorstellen om de begroting dan wel het Belastingplan voor 2022 aan te passen

Indiener S.T.M. Hermans, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Algemene Politieke Beschouwingen (voortzetting)

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 10:15

Begroting Justitie en Veiligheid (35925-VI) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 14:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedures en brieven (digitaal)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Politie

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:00