Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie (gewijzigd/nader)

35925-VI-120 Nader gewijzigde motie van het lid Van der Plas over aandacht besteden aan het op de juiste sterkte brengen en houden van de politie op het platteland (t.v.v. 35925-VI-119)

Indiener C.A.M. van der Plas, Tweede Kamerlid

Motie

35925-VI-94 Motie van het lid Bisschop c.s. over de voortzetting van de taskforce "Onze hulpverleners veilig" waarborgen

Indiener R. Bisschop, Tweede Kamerlid

Motie

35925-VI-67 Motie van de leden Van der Werf en Bikker over een deel van incidenteel vrijgevallen middelen uit de motie-Hermans inzetten om de onderbezetting in de GGP te mitigeren

Indiener J.J. van der Werf, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Algemene Politieke Beschouwingen (voortzetting)

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 10:15

Begroting Justitie en Veiligheid (35925-VI) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 14:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedures en brieven (digitaal)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Politie

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:00