Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

31322-400 Motie van de leden Van Meenen en De Pater-Postma over een arbeidsmarktvisie voor de kinderopvang

Indiener P.H. van Meenen, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Kinderopvang (AO d.d. 20/06)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 19:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:05

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (digitaal)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Kinderopvang

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 19:47