Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie (gewijzigd/nader)

30234-286 Gewijzigde motie van de leden Pouw-Verweij en Omtzigt over bevorderen dat het tuchtrecht wordt geƫvalueerd en versterkingsvoorstellen worden gedaan t.v.v. 30234-284

Indiener N.J.F. Pouw-Verweij, Tweede Kamerlid

Motie

30234-278 Motie van het lid Westerveld c.s. over de grenzen tussen tucht- en strafrechtpleging verduidelijken

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie

30234-282 Motie van het lid Van der Laan c.s. over grensoverschrijdend gedrag binnen de sport onafhankelijk laten onderzoeken

Indiener J.M.P. van der Laan, Tweede Kamerlid

Motie

30234-271 Motie van het lid Westerveld c.s. over de financiering van sporthulpmiddelen

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie

30175-361 Motie van het lid Van Esch c.s. over gemeenten stimuleren om vaker te kiezen voor natuurgras

Indiener E.M. van Esch, Tweede Kamerlid

Motie

35570-XVI-47 Motie van de leden Von Martels en Kuik over spoedig starten met een leefstijlcampagne

Indiener M.R.H.M. von Martels, Tweede Kamerlid

Motie

35570-XVI-46 Motie van het lid Westerveld c.s. over hulp aan sporters die te maken hebben gehad met psychische en fysieke mishandeling

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie

35570-XVI-43 Motie van het lid Rudmer Heerema over het openstellen van het Schadefonds Geweldsmisdrijven voor de slachtoffers van misbruik in de turnsport

Indiener R.J. (Rudmer) Heerema, Tweede Kamerlid

Motie

35570-XVI-52 Motie van het lid Diertens c.s. over opleidingen tot GLI-coaches onderbrengen bij bestaande sportopleidingen

Indiener A.E. Diertens, Tweede Kamerlid

Motie

35300-XVI-131 Motie van de leden Van Nispen en Diertens over de effecten van extra investeringen in sport en bewegen op afname van zorgkosten

Indiener M. van Nispen, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Onderdeel Sport en Bewegen van de begroting VWS 2020 en aanverwante zaken

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Onderdeel Sport en Bewegen van de begroting VWS 2021 en aanverwante zaken.

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 09:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

VAO Leefomgeving (AO d.d. 11/02)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 12:15

Einde vergadering: STEMMINGEN

Stemmingen
Tijd activiteit: 18:45

EINDE VERGADERING: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

Stemmingen
Tijd activiteit: 00:00

Tweeminutendebat Sportbeleid (CD d.d. 29/06)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:25

Debat over misstanden in de turnsport

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 13:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:10

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:00

Onderdeel Sport en Bewegen van de begroting VWS 2022 en aanverwante zaken

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 17:00