Brief regering

Reactie op de motie van het lid Bikker c.s. over 1G uitwerken in verschillende modaliteiten (Kamerstuk 25295-1534)

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Resultaten peiling 1G
Bijlage
Advies OMT 130 Rol van zelftesten in het testlandschap
Bijlage
Beslisnota 1G overwegingen