Brief regering : Stand van zaken moties en toezeggingen met betrekking tot cultuur

Download

Indieners

  • Indiener
    I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

32820-443 Motie van het lid Ploumen c.s. over een herstelplan gericht op de langere termijn voor de kunst- en cultuursector

Indiener E.M.J. Ploumen, Tweede Kamerlid

Motie

32820-449 Motie van de leden Van Strien en Werner over een evaluatie van de Fieldlab evenementen langs de zes gedefinieerde categorie├źn

Indiener P.J.T. van Strien, Tweede Kamerlid

Motie

35813-3 Motie van het lid Beckerman c.s. over het belang van de popsector onderschrijven

Indiener S.M. Beckerman, Tweede Kamerlid

Motie

32820-422 Motie van het lid Werner c.s. over een langjarige verhoging van het indemniteitsplafond

Indiener L.M. Werner, Tweede Kamerlid

Motie

32820-419 Motie van het lid Ploumen c.s. over eenmalige verlenging van de cultuursubsidieperiode met twee jaar

Indiener E.M.J. Ploumen, Tweede Kamerlid

Motie

28760-108 Motie van het lid Tielen over een compact resultatenoverzicht over leesvaardigheid

Indiener J.Z.C.M. Tielen, Tweede Kamerlid

Motie

32820-368 Motie van het lid Van Raan c.s. over betrekken van de Sociaal Creatieve Raad bij vraagstukken van maatschappelijk belang

Indiener L. van Raan, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Cultuur en corona II

Notaoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Aansluitend: STEMMINGEN (over alle onderwerpen tot en met 1 juli)

Stemmingen
Tijd activiteit: 14:10

VSO Stand van zaken Leesoffensief (28760, nr. 107)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:25

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Cultuur en corona

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Initiatiefnota lid Kwint over Nederlandse popsector

Notaoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat Cultuur en corona (CD 28/9)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:16

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:00

Procedurevergadering (hybride)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15