Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

30950-262 Motie van het lid Den Haan c.s. over één onderzoek door alle gemeenten naar discriminatie op de woningmarkt

Indiener N.L. den Haan, Tweede Kamerlid

Motie

32847-803 Motie van het lid Nijboer c.s. over de uitspraak dat vaste huurcontracten de norm moeten zijn

Indiener H. Nijboer, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

32847-804 Gewijzigde motie van het lid Van Baarle c.s. over een wettelijke grondslag voor wat als "redelijke borg" en "redelijke borgvoorwaarden" gezien kan worden (t.v.v. 32847-776)

Indiener S.R.T. van Baarle, Tweede Kamerlid

Motie

32847-777 Motie van het lid Van Baarle over het mysteryguestonderzoek naar discriminatie op de woningmarkt jaarlijks herhalen

Indiener S.R.T. van Baarle, Tweede Kamerlid

Motie

30950-204 Motie van het lid Jetten c.s. over een meldplicht voor racistische of discriminerende verzoeken op de arbeidsmarkt en de woningmarkt

Indiener R.A.A. Jetten, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Debat over institutioneel racisme in Nederland

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 15:30

Aansluitend: STEMMINGEN (over alle onderwerpen tot en met 1 juli)

Stemmingen
Tijd activiteit: 14:10

Tweeminutendebat Woningbouwopgave (CD d.d. 24/06)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 11:15

Tweeminutendebat wonen en corona (CD d.d. 03/06)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 12:20

EINDE VERGADERING: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

Stemmingen
Tijd activiteit: 00:00

Tweeminutendebat Discriminatie en racisme (CD d.d. 30/06)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:40

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:15