Brief regering

Bouwstenen voor wetgeving voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO)

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Non paper; Mandatory due diligence: Building blocks for effective and ambitious European due diligence legislation
Bijlage
Beslisnota's

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.