Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een wetgevingsoverleg

35925-VIII-143 Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 6 december 2021, over OCW-begroting, onderdeel Emancipatie

Indiener O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over het Nationaal Programma Onderwijs: voortgang najaar 2021 (Kamerstuk 35925-VIII-15)

Indiener O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Verslag van een wetgevingsoverleg

35925-VIII-139 Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 29 november 2021, over de OCW-begroting, onderdeel Media

Indiener O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Eindtekst

35925-VIII, eindtekst

Indiener I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nota van wijziging

35925-VIII-122 Derde nota van wijziging

Indiener I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Verslag van een wetgevingsoverleg

35925-VIII-119 Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 22 november 2021, over de OCW-begroting, onderdeel Cultuur

Indiener O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

35925-VIII-19 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

Indiener O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijgewerkte tekst

35925-VIII, bijgewerkt t/m nr. 122 (3e NvW d.d. 3 december 2021)

Indiener I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nota van wijziging

35925-VIII-18 Tweede nota van wijziging

Indiener I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Lijst van vragen

35925-VIII Verslag houdende een lijst van vragen inzake Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2022

Indiener O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nota van wijziging

35925-VIII-9 Nota van wijziging

Indiener A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Memorie van toelichting

35925-VIII-2 Memorie van toelichting

Indiener I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Voorstel van wet

35925-VIII-1 Voorstel van wet

Indiener I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Advies Afdeling advisering Raad van State

Advies Afdeling advisering Raad van State

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

35925-VIII-4 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Motie

35570-VIII-260 Motie van de leden Paternotte en Peters over bewezen effectieve maatregelen ter bevordering van het studentenwelzijn

Indiener J.M. Paternotte, Tweede Kamerlid

Motie

35570-VIII-262 Motie van het lid Kwint c.s. over ervoor zorgen dat fysiek onderwijs de norm is

Indiener J.P. Kwint, Tweede Kamerlid

Motie

35570-VIII-230 Motie van het lid Van Meenen over pabostudenten de mogelijkheid bieden om kinderen te tutoren

Indiener P.H. van Meenen, Tweede Kamerlid

Motie

35570-VIII-226 Motie van de leden Kwint en Westerveld over extra geld voor het inschrijven van thuiszitters

Indiener J.P. Kwint, Tweede Kamerlid

Motie

35570-VIII-236 Motie van de leden Segers en Van Meenen over de middelen van het Nationaal Programma Onderwijs eventueel in drie schooljaren besteden

Indiener G.J.M. Segers, Tweede Kamerlid

Motie

35570-VIII-232 Motie van de leden Peters en Bisschop over zo nodig de termijn voor besteding van de gelden van het Nationaal Programma Onderwijs met twee jaar verlengen

Indiener W.P.H.J. Peters, Tweede Kamerlid

Motie

35570-VIII-242 Motie van het lid Van Baarle over onderadvisering bij leerlingen met een migratieachtergrond

Indiener S.R.T. van Baarle, Tweede Kamerlid

Motie

35570-VIII-197 Motie van de leden Bruins en Van Raan over een plan om studenten te begeleiden naar een bijbaan in het basis- of voortgezet onderwijs

Indiener E.E.W. Bruins, Tweede Kamerlid

Motie

35570-VIII-192 Motie van de leden Wiersma en Bruins over het plan van een opleidingsfonds meenemen in het Nationaal Plan Onderwijs

Indiener A.D. Wiersma, Tweede Kamerlid

Motie

35570-VIII-166 Motie van de leden Kwint en Rudmer Heerema over de inzet van studenten voor thuisonderwijs

Indiener J.P. Kwint, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

35570-VIII-137 Gewijzigde motie van de leden Van den Berge en Smals over meer stages creƫren in de publieke sector (t.v.v. 35570-VIII-118)

Indiener C.N. van den Berge, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

steunprogramma voor herstel en perspectief

Notaoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Einde vergadering: STEMMINGEN

Stemmingen
Tijd activiteit: 18:45

Onderwijs en corona Primair en voortgezet onderwijs

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Onderwijs en corona mbo en ho

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 11:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering (videoconferentie)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Procedurevergadering (hybride)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

voortgang najaar 2021

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 10:00

Procedurevergadering (hybride)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:00

Procedurevergadering (hybride)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:45

Nationaal Programma Onderwijs (po en vo)

Commissiedebat
Tijd activiteit: 16:30