Brief regering : Voortgang uitvoering van de motie Koopmans (Kamerstuk 33694-43)

Download

Indieners

  • Indiener
    H.P.M. Knapen, minister van Buitenlandse Zaken

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Eindtekst

35925-V, eindtekst

Indiener Th.J.A.M. de Bruijn, minister van Buitenlandse Zaken

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

35925-V-49 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

Indiener G. Wilders, Tweede Kamerlid

Lijst van vragen

Verslag houdende een lijst van vragen inzake vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2022 (Kamerstuk 35925-V)

Indiener G. Wilders, Tweede Kamerlid

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan minister Buza - feitelijke vragen begroting Buitenlandse Zaken 2022

Indiener T.J.E. van Toor, griffier

Advies Afdeling advisering Raad van State

Advies Afdeling advisering Raad van State

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

35925-V-3 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Memorie van toelichting

35925-V-2 Memorie van toelichting

Indiener Th.J.A.M. de Bruijn, minister van Buitenlandse Zaken

Voorstel van wet

35925-V-1 Voorstel van wet

Indiener Th.J.A.M. de Bruijn, minister van Buitenlandse Zaken

Motie

33694-43 Motie van het lid Koopmans c.s. over beheersing van de productie, plaatsing, verspreiding en inzet van nieuwe potentiƫle massavernietigingswapens

Indiener S.M.G. Koopmans, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:10

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:59