Brief regering : Fiscale moties en toezeggingenbrief Prinsjesdag Tweede Kamer

Download

Indieners

  • Indiener
    J.A. Vijlbrief, staatssecretaris van Financiën

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg inzake fiscale moties en toezeggingenbrief Prinsjesdag Tweede Kamer (Kamerstuk 35925-IX-4)

Indiener J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Motie

32140-95 Motie van het lid Idsinga over een overgangsregeling naar aanleiding van afschaffing van de levensloopregeling

Indiener F.L. Idsinga, Tweede Kamerlid

Motie

35830-15 Motie van het lid Grinwis c.s. over de veelheid en complexiteit aan fiscale regelingen verkleinen

Indiener P.A. Grinwis, Tweede Kamerlid

Motie

35830-10 Motie van het lid Nijboer over in kaart brengen welke fiscale regelingen verantwoord afgeschaft kunnen worden

Indiener H. Nijboer, Tweede Kamerlid

Motie

35572-47 Motie van het lid Lodders c.s. over beleidsvoorstellen om investeringen aan te jagen en ondernemerschap en innovatie te versterken

Indiener W.J.H. Lodders, Tweede Kamerlid

Motie

35302-45 Motie van het lid Lodders c.s. over het monitoren van administratieve last voor mkb'ers door ATAD 2

Indiener W.J.H. Lodders, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Verantwoordingsdebat over het jaar 2020

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 11:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

EINDE VERGADERING: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

Stemmingen
Tijd activiteit: 00:00

Tweeminutendebat Belastingen (CD d.d. 30/06)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 09:46

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:10

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:00

Fiscale moties en toezeggingenbrief Prinsjesdag Tweede Kamer

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 16:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00