Brief regering

Stand van zaken COVID-19

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
125e OMT-advies
Bijlage
Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Minister van Justitie en Veiligheid en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van 14 september 2021, houdende wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met wijzigingen ten behoeve van het vaststellen van de veilige afstand op nul meter en van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 Bonaire in verband met sportevenementen en de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 Bonaire, de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 Sint Eustatius en de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 Saba in verband met technische wijzigingen ten aanzien van coronatoegangsbewijzen
Bijlage
Aanpak Najaar
Bijlage
Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Minister van Justitie en Veiligheid en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van 14 september 2021, houdende wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met verlenging van de maatregelen
Bijlage
Besluit van houdende wijziging van het Tijdelijk besluit veilige afstand in verband met het vaststellen van de veilige afstand op nul meter
Bijlage
Brief IGJ Kwetsbaar evenwicht in de zorg
Bijlage
126e OMT-advies
Bijlage
Brief RIVM gedragsreflecties
Bijlage
Advies Raad van State bij het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur, houdende wijziging van het Tijdelijk besluit veilige afstand in verband met het vaststellen van de veilige afstand op nul meter
Bijlage
Advies over verder versoepelen maatregelen irt toegankelijkheid zorg
Bijlage
Nader rapport inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur, houdende wijziging van het Tijdelijk besluit veilige afstand
Bijlage
Overzicht COVID evaluaties
Bijlage
Geen quarantaine voor gevaccineerde reizigers uit zeer hoogrisicogebieden
Bijlage
Sociaal maatschappelijke reflectie mogelijke maatregelen Covid19
Bijlage
Advies versoepelingen vervoer ouderen en mensen met een verstandelijke beperking

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.