Motie (gewijzigd/nader) : Gewijzigde motie van het lid Boswijk c.s. over onderzoeken hoe hoogwaardige landbouwgronden in Nederland beschermd kunnen worden (t.v.v. 33037-391)

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  Derk Boswijk, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Caroline van der Plas, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  R. Bisschop, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Pieter Grinwis, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Thom van Campen, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  W.R. van Haga, Tweede Kamerlid

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 86
75Verplicht: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 34 Voor
D66 24 Tegen
PVV 17 Voor
CDA 15 Voor
PvdA 9 Tegen
SP 9 Tegen
GroenLinks 8 Tegen
PvdD 6 Tegen
ChristenUnie 5 Voor
FVD 5 Voor
DENK 3 Tegen
Groep Van Haga 3 Voor
JA21 3 Voor
SGP 3 Voor
Volt 3 Tegen
BBB 1 Voor
BIJ1 1 Tegen
Fractie Den Haan 1 Tegen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een schriftelijk overleg

34682-180 Verslag van een schriftelijk overleg over de modernisering van het grondbeleid (Kamerstuk 34682-164)

Indiener K.B. Hagen, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Verslag van een schriftelijk overleg

30252-86 Verslag van een schriftelijk overleg over de voortgang gebiedsprogramma's en overleg Landbouwakkoord (Kamerstuk 30252-84)

Indiener J.L. Geurts, voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Brief regering

35925-XIV-21 Voortgang van de uitvoering van een aantal moties en toezeggingen, de rapportage ‘Actielijnen klimaatrapportage natuur’, zienswijze van de Raad voor Dierenaangelegenheden over de zorg voor jonge dieren en reactie op enkele commissieverzoeken

Indiener C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:40

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering LNV (per videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Natuur

Commissiedebat
Tijd activiteit: 16:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 17:14

Landbouw, klimaat en voedsel

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:00

Visserij en tuinbouw

Commissiedebat
Tijd activiteit: 12:45