Brief regering : Het terugvorderen en kwijtschelden van WIA-voorschotten

Download

Indieners

  • Indiener
    W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over het terugvorderen en kwijtschelden van WIA-voorschotten (Kamerstuk 32716-44)

Indiener W.P.H.J. Peters, Tweede Kamerlid

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan bewindspersoon - Reactie op de berichtgeving over UWV en de keuringsachterstanden

Indiener H.J. Post, griffier

Activiteiten

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:05

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Het terugvorderen en kwijtschelden van WIA-voorschotten (32716-44)

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 14:00

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (digitaal)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Arbeidsongeschiktheid

Commissiedebat
Tijd activiteit: 12:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:44