Brief regering : Uitstel verkeersbeperkende maatregelen en invoeren 2x2 rijbanen Haringvlietbrug

Download

Indieners

  • Indiener
    C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

29398-947 Motie van de leden Geurts en Peter de Groot over het verlichten van de maatregelen voor het wegverkeer bij de Haringvlietbrug

Indiener J.L. Geurts, Tweede Kamerlid

Activiteiten

EINDE VERGADERING: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

Stemmingen
Tijd activiteit: 00:00

Tweeminutendebat Verkeersveiligheid

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 18:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:05

Procedurevergadering IenW

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:35