Brief regering : Verslag Landbouw- en Visserijraad van 28 en 29 juni 2021

Download

Indieners

  • Indiener
    C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

35570-XIV-39 Motie van het lid Futselaar over een Europees import- en verkoopverbod op bont

Indiener F.W. Futselaar, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

25295-686 Gewijzigde motie van het lid Ouwehand c.s. over een importverbod op bont en bontproducten (t.v.v. 25295-671)

Indiener E. Ouwehand, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 19:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Landbouw- en Visserijraad op 5-7 september 2021

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 14:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:10

Procedurevergadering LNV

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Nationaal Strategisch Plan (NSP)

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00