Brief regering : Rapport Bekedam 'Zoönosen in het vizier"

Download

Indieners

  • Indiener
    T. van Ark, minister voor Medische Zorg
  • Medeindiener
    C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Lijst van vragen

Lijst van vragen inzake het rapport Bekedam 'Zoönosen in het vizier" (Kamerstuk 25295-1357)

Indiener A.H. Kuiken, voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Motie

35570-XVII-28 Motie van het lid Bouali c.s. over EU-maatregelen tegen producten die bijdragen aan de ontbossing van de Amazone

Indiener A. Bouali, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (35570-XVII) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:30

Procedurevergadering LNV

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Rapport Bekedam 'Zoönosen in het vizier"

Inbreng feitelijke vragen
Tijd activiteit: 12:00

Rapport Bekedam "Zoönosen in het vizier" LET OP gewijzigd tijdstip

Technische briefing
Tijd activiteit: 12:00

Zoönosen en dierziekten

Commissiedebat
Tijd activiteit: 18:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:04