Brief regering : Besluit advies Gezondheidsraad over vaccinatie van jongeren vanaf 12 jaar

Download

Indieners

  • Indiener
    H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

25295-1315 Motie van de leden Bikker en Hammelburg over een concreet voorstel voor een gefaseerd donatiebeleid aan COVAX

Indiener M.H. Bikker, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 15:25

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:15

Extra procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Ontwikkelingen rondom het coronavirus

Notaoverleg
Tijd activiteit: 18:45

Regeling van Werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:41