Verslag van een schriftelijk overleg : Verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit houdende de wijziging van het Tabaks- en rookwarenbesluit in verband met de regulering van smaken voor e-sigaretten (Kamerstuk 32011-85)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Fleur Agema, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    M. Heller, adjunct-griffier

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

25295-928 Motie van de leden Van Esch en Ouwehand over effectief preventiebeleid om de basisgezondheid van Nederland te verbeteren

Indiener E.M. van Esch, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 10:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Einde vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:34

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:00

Regeling van Werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:41