Brief regering

PMJ-ramingen (Prognosemodel Justitiële ketens) tot en met 2026

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Capaciteitsbehoefte Justitiële Ketens t/m 2026
Bijlage
PMJ-ramingen tot en met 2026