Brief regering : Derde voortgangsbrief uitwerking adviezen commissie-Dijkgraaf

Download

Indieners

  • Indiener
    A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie (gewijzigd/nader)

31289-385 Gewijzigde motie van het lid Rog c.s. over negatieve herverdeeleffecten voor kleine brede scholengemeenschappen (t.v.v. 31289-383)

Indiener M.R.J. Rog, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aansluitend aan de Stemming: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:59

Procedurevergadering (videoconferentie)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15
Naar boven