Brief regering : Uitkomsten rondetafelgesprekken Participatiewet en vervolgaanpak

Download

Indieners

  • Indiener
    W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

24515-588 Motie van het lid Renkema over een hervorming van de Participatiewet waarbij vertrouwen de basis is

Indiener W.J.T. Renkema, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

24515-599 Gewijzigde motie van het lid Jasper van Dijk over het uitsluiten van daklozen, mantelzorgers en kwetsbare jongeren van de kostendelersnorm (t.v.v. 24515-582)

Indiener J.J. (Jasper) van Dijk, Tweede Kamerlid

Motie

24515-583 Motie van het lid Jasper van Dijk over het aanvullen van de jongerenuitkering tot een volwaardige uitkering

Indiener J.J. (Jasper) van Dijk, Tweede Kamerlid

Motie

24515-580 Motie van het lid Jasper van Dijk c.s. over een landelijke vrijstelling van giften voor mensen in de bijstand

Indiener J.J. (Jasper) van Dijk, Tweede Kamerlid

Motie

35510-13 Motie van het lid Omtzigt c.s. over een voorstel voor doorlichting van wetten en regelingen door een externe partij

Indiener P.H. Omtzigt, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

VAO Armoede- en schuldenbeleid (AO d.d. 10/12)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 12:40

Einde vergadering: STEMMINGEN

Stemmingen
Tijd activiteit: 18:45

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (digitaal)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Participatiewet/Breed Offensief

Commissiedebat
Tijd activiteit: 18:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:04