Brief regering : Stand van zaken n.a.v. het commissiedebat water van 9 juni 2021

Download

Indieners

  • Indiener
    C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een commissiedebat

27625-552 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 9 juni 2021, over water

Indiener A.H. (Agnes) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Motie

33450-107 Motie van de leden Remco Dijkstra en De Groot over rapporteren over het Noordzeeoverleg

Indiener R.J. (Remco) Dijkstra, Tweede Kamerlid

Motie

35570-XII-86 Motie van het lid Van Brenk over belemmeringen voor het toepassen van een evenredige zuiveringsheffing

Indiener C.M. van Brenk, Tweede Kamerlid

Motie

35570-XII-64 Motie van het lid Van Aalst over de gevolgen van het eigen watermanagement meenemen in de aanpak van droogte

Indiener R.R. van Aalst, Tweede Kamerlid

Motie

35570-XII-78 Motie van het lid Moorlag over investeringsprogramma's naar voren halen en versneld realiseren

Indiener W.J. Moorlag, Tweede Kamerlid

Motie

35570-XII-77 Motie van de leden De Groot en Bromet over ruimtelijke kwaliteit verbinden met de wateropgave

Indiener T.C. de Groot, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

27625-521 Gewijzigde motie van het lid Stoffer c.s. over het definitief schrappen van het plan voor verzilting van het Volkerak-Zoommeer (t.v.v. 27625-519)

Indiener C. Stoffer, Tweede Kamerlid

Motie

27625-516 Motie van de leden Laçin en Bromet over het schrappen van de cap van 300 kuub per jaar voor de belasting op leidingwater

Indiener C. Laçin, Tweede Kamerlid

Motie

27625-510 Motie van het lid Van Brenk over streven naar een evenredige zuiveringsheffing op basis van drinkwatergebruik

Indiener C.M. van Brenk, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

35300-XII-78 Gewijzigde motie van het lid Geurts c.s. over pilots in de Achterhoek en Twente in verband met droogte (t.v.v. 35300-XII-63)

Indiener J.L. Geurts, Tweede Kamerlid

Motie

35140-12 Motie van het lid Van Brenk over het uitsluiten van een heffing op drinkwater

Indiener C.M. van Brenk, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

VAO Water (AO d.d. 22/06)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 17:50

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Water en wadden

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 17:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Akkoord voor de Noordzee

Notaoverleg
Tijd activiteit: 09:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:20

Water

Commissiedebat
Tijd activiteit: 18:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:30