Brief regering

Zevende rapportage en reactie Nederland Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden en het Kaderverdrag inzake de bescherming van nationale minderheden

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Zevende rapportage van Nederland inzake het Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden
Bijlage
Vierde rapportage van Nederland inzake Kaderverdrag over de bescherming van nationale minderheden