Brief regering

Reactie op de motie van het lid Van Nispen c.s. over het overbrengen van de heer Singh naar Nederland (Kamerstuk 35470-VI-11)

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Uitspraak van de voorzieningenrechter van 17 mei 2021

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.