Brief regering

Invulling van de motie van het lid Geurts over onderzoek naar fiscaal reserveren in de land- en tuinbouw (Kamerstuk 35442-9)

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Een fiscale klimaat- en calamiteitenreserve voor de landbouw?

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.