Brief regering

Discriminatie op de woningmarkt; uitkomsten onderzoek en vervolg

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Rapport 'Gelijke kansen op een huurwoning in Nederland? Monitor discriminatie bij woningverhuur

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.