Brief regering

Stand van zaken Herstellen, Verbeteren, Borgen (HVB)

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Overzicht expliciete (fiscale) wettelijke grondslagen gebruik nationaliteit Belastingdienst
Bijlage
Tabel acties HVB (april 2021)

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.