Brief regering

Uitvoering van de motie van het lid Paternotte c.s. over een digitale dienstenbelasting (Kamerstuk 21501-20-1652)

Download Download

Indieners


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.