Brief regering : Voortgang Programma Aardgasvrije Wijken (PAW)

Download

Indieners

  • Indiener
    K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

32813-597 Motie van het lid Koerhuis over rapporteren hoe gemeenten het Klimaatakkoord voor de gebouwde omgeving uitvoeren

Indiener D.A.N. Koerhuis, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

35470-VII-12 Gewijzigde motie van het lid Koerhuis over een tussentijdse evaluatie van het programma aardgasvrije wijken t.v.v. 35470-VII-9

Indiener D.A.N. Koerhuis, Tweede Kamerlid

Motie

32813-470 Motie van de leden Sienot en Van Eijs over het (verder) isoleren van woningen als uitgangspunt nemen

Indiener M.F. Sienot, Tweede Kamerlid

Motie

32813-471 Motie van de leden Beckerman en Van Eijs over handhaven van de 70% instemmingsregel

Indiener S.M. Beckerman, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Klimaatakkoord gebouwde omgeving (AO d.d. 20/02)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 12:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

VAO Klimaatakkoord gebouwde omgeving (AO d.d. 12/10)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:45

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:45

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Klimaatakkoord gebouwde omgeving

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00