Brief regering

IBO Onderwijshuisvesting funderend onderwijs: Een vak apart. Een toekomstbestendig onderwijshuisvestingsstelsel

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Rode draden casestudy voor IBO onderwijshuisvesting
Bijlage
IBO Onderwijshuisvesting funderend onderwijs: Een vak apart. Een toekomstbestendig onderwijshuisvestingsstelsel