Brief regering

Stand van zaken uitvoering van de motie van de leden Remco Dijkstra en Ziengs over de effecten van de kwaliteitseis voor bio-ethanol in kaart brengen (Kamerstuk 32813-622)

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Ethanol voor bijmenging in benzine in Nederland

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.