Brief regering

Ontwikkeling van de financiële positie van huishoudens met mensen met een beperking

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Onderzoek naar de inkomens- en vermogenspositie van huishoudens met een lid met een beperking of chronische aandoening over de periode 2016-2018

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.