Brief regering : Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming

Download

Indieners

  • Indiener
    S. Dekker, minister voor Rechtsbescherming
  • Medeindiener
    P. Blokhuis, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over justitiële jeugd (o.a. Kamerstuk 31839-771)

Indiener P.H. van Meenen, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Motie

28345-245 Motie van het lid Peters over een uitgewerkt plan waarmee de jeugdwerkketen eenvoudiger en transparanter wordt

Indiener W.P.H.J. Peters, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Huiselijk geweld/Kindermishandeling (AO d.d. 18/2)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:35

Einde vergadering: STEMMINGEN

Stemmingen
Tijd activiteit: 18:45

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Justitiële jeugd

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 10:00

Justitiële jeugd (omgezet in een schriftelijk overleg)

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Procedures en brieven (videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45