Brief regering : Voortgangsrapportage Digitale Toegang

Download

Indieners

  • Indiener
    R.W. Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

35570-VII-16 Motie van het lid Van der Molen over geen verplicht gebruik van eHerkenning

Indiener H. van der Molen, Tweede Kamerlid

Motie

34972-32 Motie van het lid Van der Molen over een geïntegreerd burger-, bedrijfs- en organisatiemiddel

Indiener H. van der Molen, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Wet digitale overheid (34972) (antwoord 1e termijn + rest)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Begroting Binnenlandse Zaken (VII) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 18:35

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:30

Procedurevergadering (hybride) (let op afwijkend tijdstip)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:00

Digitale overheid, datagebruik en algoritmen, digitale identiteit

Commissiedebat
Tijd activiteit: 17:00

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:54